เกี่ยวกับเรา

จากประสพการณ์มากกว่า20 ปีตั้งแต่ปี25343-2563 ทีมงานเราอยู่ในสายงานเทคโนโลยี่และความเปลี่ยนต่างๆมากมายทำให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคจอคอมพิวเตอร์สีดำจนมาสู่ยุคของมือถือยุค 5G
ทั้งความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านฮาร์แวร์และซอฟท์แวร์ต่างๆรวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลสู่ยุคของ Big data