บริการของเรา

ทีมงานช่างไฟสมาร์ทเทค2019 เรามีเป้าหมายที่จะสร้างทีมช่างไฟฟ้าที่มีมาตราฐานและมีความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยทั้งช่างและลูกค้าที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และเราก็จะประสานหน่วยงานของทางราชการเพื่อความถูกต้องตามกฏหมายในการทำงานของทุกภาคส่วน..ให้ครอบคุมทั้งประเทศ

#ขายและรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED/บริการจรวจเช็คไฟฟ้าภายในอาคาร
#บริการทุกจังหวัดทุกพื้นที่ โดยทีม Smarttech2019 Network Service
ขาย/รับเปลี่ยนหลอดไฟ LED
–บริการรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED T8 (หลอดยาว )
บริการรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED Bulm E27 (หลอดกลม )
ตรวรเช็คระบบวงจรไฟฟ้าภายในอาคารบ้านพัก
www.smarttech2019.com
สนใจเข้ามาสอบถามและนัดวันเวลาเพื่อแจ้งจองคิวการให้บริการ